Bestyrelse, støtteforening og vedtægter

Bestyrelsen for Bennetgaard

Tilbageblik:Bennetgaard er en selvejende institution og bestyrelsen er selvsupplerende.


Den første bestyrelse fra 1936 var med kvinder fra det bedre borgerskabs højere lag. Folk med penge hørte til omgangskredsen for den tids bestyrelsesmedlemmer, der dermed nemmere havde mulighed for at skaffe økonomiske tilskud til Bennetgaard.


Mange af medlemmerne var dengang bosat langt fra Københoved, men var meget involveret i driften og ofte på besøg på Bennetgaard.

Den lønnede bestyrerinde blev nøje kontrolleret med hensyn til de daglige indkøb. Dengang var det bestyrelsen, der tog stilling til køb af inventar og enhver særlig udgift til hus og have.

I dag er alle medlemmer af bestyrelsen p.t. bosat i nærområdet, og der er ansat en leder, der har ansvaret for den daglige drift.

Formand: Henny Schøler, Mikkelborg

  • Næstformand og Fondsansvarlig: Pia Vium Strandridder, Københoved
  • Kasserer: Randi Snor, Københoved
  • Sekretær: Kirsten Thyssen, Grønnebæk
  • Bestyrelsesmedlem: Birgitte Wind, Haraldsholm


Bestyrelsen består jf. vedtægterne (+ link til vedtægterne) af 5 – 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Bennetgaard Støtteforening


I 2014 blev Bennetgaard Støtteforening etableret for at sikre en fortsat drift af Bennetgaard.

Det koster 150kr./20Euro om året at være medlem - alle medlems- og øvrige bidrag overdrages til Bennetgaard.

Der udsendes mindst 3 gange om året et nyhedsbrev pr. mail med informationer om foreningens drift og Bennetgaards virke samt indkaldelse til generalforsamling.Kunne du tænke dig at blive medlem af Støtteforeningen, 

så skal du årligt indbetale/overføre 150kr/20Euro i kontingent til:


Tyskland: Union Bank Flensborg, BIC/SWIFT: UNBNDE21XXX

IBAN: DE69 2152 0100 1000 3525 15


Danmark: Sydbank Vejen, reg.nr. 7040 kontonr. 1900652

IBAN: Dk9070400001900652 BIC/SWIFT SYBK DK22


Anfør venligst navn, adresse og gerne mailadresse.


Samtidig skal du tilmelde dig enten pr. mail (meget gerne) til:


bennetgaardstoetteforening@gmail.com


eller pr. post/aflevering til Dansk Sundhedstjeneste, Waldstr. 45, 24939 Flensborg eller Bennetgaard, Skravevej 5, 6630 Rødding.