Det første år

I  2014 har den nyoprettede støtteforening for Bennetgaard modtaget rigtig pæne bidrag fra medlemmer og bidragydere. Alene har en privat virksomhed i lokalområdet givet et bidrag på 25.000 kr. Også stor opbakning og økonomisk støtte fra Dansk Sundhedstjeneste og Dansk Menighedspleje i Flensborg har muliggjort en fortsat drift. Desuden understøtter fonde, legater, Grænseforeninger og private Bennetgaard ved hvert år at betale bidrag direkte hertil.

Generalforsamling

Del siden