Midt i den lille sønderjyske landsby Københoved, tæt ved den gamle Kongeågrænse, lige langt fra Rødding og Askov, ligger Bennetgaard. Denne selvejende institution har sin helt egen særprægede nationale baggrundshistorie og funktion, en funktion der ikke har ændret sig væsentligt siden oprettelsen af ferie og rekreationshjemmet i 1936.

Bennetgaard er et ferie- og rekreationshjem for ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig. Alle, der får et ophold, visiteres af Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg. Opholdet har en varighed på 11 dage. Hvert år er der cirka 130 ældre, der visiteres til et ophold. Der gennemføres 10-11 hold pr. år. Bennetgaard har åbent fra april til og med december måned.

Del siden