Midt i den lille sønderjyske landsby Københoved, tæt ved den gamle Kongeågrænse, lige langt fra Rødding og Askov, ligger Bennetgaard. Denne 81-årige selvejende institution har sin helt egen særprægede nationale baggrundshistorie og funktion, en funktion der ikke har ændret sig væsentligt siden oprettelsen af ferie og rekreationshjemmet i 1936.

Bennetgaard er et ferie og rekreationshjem for ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig. Alle der får et ophold, visiteres af Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg. Opholdet har en varighed på 11 dage. Pensionister i Tyskland har meget mindre til rådighed end pensionister i Danmark, da begrebet folkepension ikke eksisterer der. Dog betaler alle brugere et beløb til opholdet. Hvert år er der cirka 130 ældre der visiteres til et ophold. Der gennemføres 10-11 hold pr. år.  Bennetgaard har i 2017 åbent fra marts til og med december måned.


Hvem kan besøge Bennetgaard?


Du finder Bennetgaard i den sønderjyske landsby Københoved, tæt ved den gamle grænse Kongeåen i Vejen Kommune.Bennetgaard er et ferie- og rekreationshjem for seniorer fra det danske mindretal i Sydslesvig. Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg står for visitation af ophold (+ link). Opholdet har en varighed på 11 dage.


Kommer du forbi, er du velkommen til at banke på og se om vi er hjemme.


  • Hvert år er der cirka 130 ældre, der visiteres til et ophold - i alt 11 hold pr. år.
  • Bennetgaard har åbent fra april til og med december måned.
  • Foreninger med videre fra Sydslesvig eller Danmark kan ved konkret aftale med leder af Bennetgaard få mulighed for at bruge husets faciliteter.
  • Henvendelse til daglig leder Karin Thomsen på tlf.nr. +45 9399 7229 eller pr. mail bennetgaard@hotmail.comDet gamle hvidkalkede tidligere stuehus til gården synes ved første øjekast nok ikke af så meget, men det er verdensunikt:
Bennetgaard er et ferie- og rekreationshjem for dansksindede - primært seniorer - fra det danske mindretal bosiddende i Sydslesvig.


Ved genforeningen i 1920 af Sønderjylland med Danmark lød det ”I skal ikke blive glemt” til dem, der ikke blev genforenet med Danmark.
I næsten 90 år har Bennetgaard beskedent og næsten ubemærket på sin kærlige og medmenneskelige måde, taget de ord helt bogstaveligt.
(Kilde: VisitVejens hjemmeside.)


Bennetgaard er et eksempel på historiens vingesus med sin danske nationale baggrundshistorie og samtidig nutidig forbindelse mellem Danmark og det danske mindretal i Sydslesvig.

Del siden