På grund af diskretion har vi valgt ikke at oplyse alle venlige privatpersoner der har understøttet

Fonde og foreninger, Danmark

Oberst H. Parkovs Mindefond 
Proprietær Thomas Godt, Højris og Hustru Marie Magdalene, født Blicher
Mindelegats Fond 
Rislum Fonden 
Augustinus Fonden 
Ernst og Vibeke Husmands Fond 
Traugott Møllers Fond, Sønderborg 
Det Warburgske Legat 
Riberhus Loge 
Odd Fellow Logen, Vejen 
Grænseforeningen Haderslev Østeramt 
Grænseforeningen for Haderslev Vesteramt 
Grænseforeningen for Kolding og Omegn 
Grænseforeningen for Nr. Nebel og Omegn 
Grænseforeningen Sønderjysk Forening, Århus 
Grænseforeningen Københavns Vestegn

Fonde, foreninger, menighedsråd, Sydslesvig

Helligåndskirken, Flensborg, kollekt 
Sct. Jørgen Menighed 
Egernførde Kirke 
Humanitært udvalg 
Dansk Kirke Harreslev, kollekter 
Aktive Kvinder, seniorer, Flensborg 
Aktive Kvinder, Slesvig 
Aktive Kvinder, Egernførde 
Aktive Kvinder Niebüll 
Uden navn

Kirker og Menighedsråd, Danmark

Øster Lindet Menighedsråd 
Gram Kirke, kollekt 
Rødding Frimenighed 
Rødding Sognekirke 
Skrave Kirke, høstoffer

Personer, Danmark

Agnes Eriksen, Brørup 
Ina Sørensen, Københoved 
Morten Thorøe, Langetved 
Sanne og Peter Holst, Rødding 
Svend Åge Madsen, Holsted 
Katrine og Karl Juhl, Rødding 
Ingrid og Olav Marcussen, Rødding 
Jørgen Kloppenborg Skrumsager, Københoved 
Margrethe og Laurits Hansen, Holsted

Personer, Sydslesvig

Erna Friis, Wallsbøl 
Karin Jørgensen, Harrislee 
Ernst og Irmgard Lorenzen, Jerrishohe 
Marianne Heinrichs, Skovby 
Elfriede Bastiansen, Hanved 
Helga Wilkens, Flensborg 
Magdalene Didrichsen, Schafflund 
Gertrud Lempert, Lurschau 
Rosemarie Weber og Walter Petersen, Slesvig 
Hildegard Scrogosz 
Udo og Ilse Wantke, Hanved

Gaver i naturalier og tjenester

Ernst og Irmgard Lorensen, Jerrishoe
Flensborg Avis
Anna-Lis Bock, Øster Lindet
Anke Schwartz, Steinberg
Grethe Johansen, Wassersleben
Else Kragsig, Rødding
Solvej Kjær, Københoved
Inge og Ole Rostgaard, Københoved
Helene Hanusek, Egernførde
Kaja Johansen, Niebøl
Ingrid og Gerd Hanfstengel, Slesvig
Elfriede Bastiansen, Hanved
Ilse og Udo Wantke, Hanveed
Gerda og Helmut Gunther, Flensborg
Johannah Schverdt, Garding
Christel Kellner, Harrislee
Renate Wichmann, Harrislee
Anita Behrens, Harrislee
Ingrid Jurgensen, Harrislee
Irmi Schultze, Egernførde
Ingrid og Bernd Bossemeier, Slesvig
Jørgen Sørensen, Københoved
Finn Jacobsen, Københoved
Arne Bock

Følgende virksomheder, fonde, legater og menigheder m.v. har støttet Bennetgaard Støtteforening

Dina Trading, ApS, Københoved
Rødding Højskole
Rødding Rotary Klub
Rødding Sognekirke
Skrave Hjem og Kultur
Skrave Lokalråd
DSH Aktive Kvinder Slesvig
SSF Gottorp Amt
Thumby Strukstrup Danske Menighed
Ansgar Kirke Nord, kollekt
SSF Flensborg Amt
Dansk Kirke, Harreslev, kollekt
Dansk Ældreklub Harreslev
Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening
Harreslev Kvindeforening
SSF Harreslev
Store Vi Kvindeforening
Hanved Menighed
Ladelund Kvindeforening
Aktive Kvinder Flensborg

Del siden