Hvilehjemmet Bennetgård i Københoved holder ”Åbent hus” i anledning af hjemmets 80 års jubilæum.

 

Hvilehjemmet Bennetgård kan d. 10. juni markerer at det er 80 år siden at Jutta Kloppenborg Skrumsager forærede slægtsgården Bennetgaard til brug som rekreationshjem for danske sydslesvigere.

 

Bennetgaard fungerer og lever stadig i bedste velgående i Jutta Kloppenborg Skrumsagers ånd midt i den sønderjyske by Københoved. Hvert år kommer over 100 ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig på et 10-dages ophold. Opholdet finansieres for størstedelen ved frivillige gaver fra fonde og legater, foreninger, grænseforeninger i hele Danmark, kirker og enkeltpersoner. Dertil kommer en egenbetaling fra dem der tager på ophold på Bennetgaard.

Hvilehjemmet får ikke nogen form for offentlig støtte i Danmark, men støttes med et fast beløb af ”Den Danske Sundhedstjeneste i Flensborg” og ”Den Danske Menighedspleje” syd for grænsen.

Bennetgaard har også en aktiv støtteforening som hvert år bidrager med et anseeligt beløb til drift og vedligeholdelse af det velholdte hvilehjem.

Nyt tiltag

Bestyrelsen for Bennetgaard har i jubilæumsåret lavet et nyt tiltag.

Der er nu også mulighed for at danske pensionister, mod en deltagerbetaling, kan komme på rekreationsophold på Bennetgaard. Man kan booke sig ind for det antal dage som man har lyst til. Man deltager i samvær og arrangementer sammen med de øvrige gæster på hvilehjemmet. Det nye tiltag er så småt ved at blive introduceret og tilbagemeldingen indtil nu har været meget positive.

Alle der har lyst til at få en rundvisning og høre mere om Bennetgaard er meget velkommen til ”Åbent hus” fredag d. 10. juni i tidsrummet fra kl. 15.00 – 17.00. Der vil være en forfriskning til alle fremmødte.

 

 

 

 

 

Der er ledige pladser i 2016 på følgende hold:

19/4

til

29/4

3/5

til

13/5

17/5

til

27/5

3/6

   til

13/6

21/6

til

1/7

5/7

til

15/7

19/7

til

29/7

30/8

til

9/9

13/9

til

23/9

27/9

til

7/10

 

Tilhører du det danske mindretal i Sydslesvig, og har du lyst eller trænger til et ophold på Bennetgaard, hvor der bl.a. er et godt samværd, selskab, hyggelig stemning og god mad i hyggelige omgivelser med naturen lige ude for døren, bedes du kontakte

Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg

på telefon 0461-570580

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

BENNETGAARD STØTTEFORENING

www.bennetgaard.dk

Mail:bennetgaardstoetteforening@gmail.com                                                                                                                                                                        Københoved januar/februar 2016

Nyhedsbrev

En stor tak til alle, der gennem betaling af medlemskontingent og bidrag har ydet en stor hjælp for at sikre Bennetgaards fortsatte beståen. Også en stor tak til alle, der ved daglig hjælp er med til at sikre den fortsatte drift af Bennetgaard, både lokalt og i Sydslesvig. Alt dette har gjort det muligt, at der også fremover kan tilbydes ældre fra det danske mindretal et rekreativt ophold på Bennetgaard.

I 2015 har støtteforeningen modtaget et samlet beløb på i alt kr. 164.606 (2014: kr. 121.471) fra 154 medlemmer og bidragydere – 99 er fra Sydslesvig og 55 er fra Danmark. Af dette store beløb er kr. 74.720 fra et enkelt medlem i Sydslesvig. Stor opbakning og økonomisk støtte fra Dansk Sundhedstjeneste og Dansk Menighedspleje i Flensborg, har også muliggjort en fortsat drift. Hvert år betaler de nu også et ekstra beløb for at sikre driften. Også en stor tak til alle fonde, legater, Grænseforeninger, private m.v. der understøtter, at det er muligt med ophold på Bennetgaard ved at betale bidrag direkte dertil. Bennetgaard har nu økonomiske midler til at sikre en stabil drift i 2016, men det er også nødvendigt for at sikre en rolig drift, både for vore gæster, men også for de ansatte, bestyrelsen, samarbejdspartnerne i Sydslesvig, og andre der følger tæt med i Bennetgaards virke.

2015 har været et stabilt år for driften af Bennetgaard med nogenlunde samme antal gæster som tidligere år.  Der har været i alt 10 hold med 10 overnatninger. Der er i 2016 planlagt samme antal opholdsperioder og tilmelding er allerede nu mulig til Dansk Sundhedstjeneste, der visiterer alle gæster. Alle gæster har en egenbetaling, der for 2016 udgør € 200. Der arbejdes på at gæster med få midler til rådighed kan få et tilskud, dette er dog ikke på plads endnu.  

 

Siden sidste hold rejste hjem fra Bennetgaard ved udgangen af september 2015, har der ikke været megen aktivitet på Bennetgaard. Der har kun været lidt udlejning af værelser og et par arrangementer. Bestyrelsen i Bennetgaard har nu i lang tid arbejdet meget ihærdigt med flere løsninger for at finde en driftsform, der kan give en mere kontinuerlig drift og sikre en mere langstrakt økonomisk sikkerhed, men indtil nu er det ikke lykkedes. Bestyrelsen er dog nu igen undervejs med at finde et nyt koncept, som, hvis det lykkes, vil sikre Bennetgaard en længerevarende stabil drift fra 2017. Derfor er det også vigtigt at 2016 fortsætter uforandret.

 

De medlemmer der har en mailadresse, bedes meddele dette til mail: bennetgaardstoetteforening@gmail.com

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Bennetgaard Støtteforening

 

 

De der ikke har betalt for 2016, anmodes venligst om indbetaling, minimum € 20/kr. 150

til:

 

Sydbank, Vejen: Reg.nr.:7040, kontonummer: 1900652

IBAN: DK9070400001900652, BIC/SWIFT: SYBKDK22

Sydbank i Flensborg: BLZ 215 106 00, kontonummer: 1000535540

IBAN: DE75215106001000535540, BIC/SWIFT: SYBKDE22

eller ved større beløb med Spendenbescheinigung til:

Dansk Sundhedstjeneste: BLZ 215 201 00, kontonummer: 11940

IBAN: DE39215201000000 011940 BIC: UNBNDE21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny hjemmeside:

Vi arbejder i øjeblikket på at få flyttet vores hjemmeside til en ny platform.

Der mangler endnu mange rettelser og opdateringer. 

På sigt håber vi at kunne tilbyde mere information. 

Vi håber på Jeres forståelse i denne overgangsperiode.